ฮวงจุ้ย ห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว
ฮวงจุ้ย ห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว 8 ลักษณะที่ดีถูกต้องตามหลัก

ฮวงจุ้ย ห้องครัว อีกห้องสำคัญ สำหรับ บ้าน นอกจากจะเป็นห้อง ที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารแล้ว หากห้องครัวนั้น วางทิศทางหรือ

ฮวงจุ้ย ห้องครัว

จัดให้ถูกต้อง ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว ก็จะส่งผลดี แต่ในขณะเดียวกัน หากตรงกันข้าม ก็จะส่งผลเสีย ในหลักฮวงจุ้ย เพราะในครัว มีการใช้ทั้ง

น้ำและไฟ HOME ซึ่งมีการความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ และธาตุไฟ ดังนั้น การจัดวาง ตำแหน่งของเตาไฟ และตำแหน่ง ของห้องครัว จึงต้องมีความสมดุลกัน ระหว่างธาตุทั้งสองนี้

ทางฮวงจุ้ย บ้าน แล้วห้องครัวสื่อถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความอุดมสมบูรณ์ สำหรับ คนจีนสมัยก่อน ห้องครัวจะให้ ความหมายถึง

ปากท้อง ของคนในครอบครัว ถ้าห้องครัววาง ไม่ถูกที่ถูกตำแหน่ง คนในบ้านก็อดอยาก หรือเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ส่วนอื่น ๆ ในห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว

โดยเฉพาะตำแหน่ง ที่ตั้งของเตาไฟ มีความสำคัญ อย่างยิ่งตามหลัก ฮวงจุ้ยห้องครัว ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ดี จะนำมาซึ่งความร่ำรวย และโชคดี ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะ นำซึ่งการสูญเสีย ทรัพย์สินเงินทอง และเจ็บป่วยได้

ข้อห้ามในการ ภูเก็ต วิลล่า ตั้งตำแหน่งเตาไฟ และข้อควรพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ฮวงจุ้ย ห้องครัวมีดังนี้

สำหรับ 18 ข้อห้าม การตั้งตำแหน่งเตาไฟ ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว
 1. ห้ามทำราวตากผ้า ผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล
 2. ไม่ควรหันหน้าเตา ไปทางประตูหลัก ห้องน้ำและห้องนอน เจ้าของบ้าน
 3. ไม่ควรตั้งเตา อยู่เหนือท่อระบายน้ำเสีย หรือใต้ขื่อคาน
 4. ไม่ควรตั้งเตา ไว้หลังหัวเตียง
 5. ไม่ควรตั้งเตา ติดหลังห้องน้ำ
 6. หลีกเลี่ยงการตั้งเตา ไว้บริเวณด้านหน้า ของหน้าต่าง
 7. ไม่ควรตั้งเตา ไว้มุมห้อง และไว้กลางบ้าน
 8. ไม่ควรตั้งเตา ไว้ระหว่างก๊อกน้ำ 2 ก๊อก
 9. ไม่ควรตั้ง เครื่องซักผ้า ตรงกับเตา
 10. ไม่ควรตั้งเตาติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
 11. การตั้งเตา Phuket Villas ควรหันที่ปิด-เปิดให้ถูกโฉลก และเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน *หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
 12. ด้านหลังเตา ห้ามมีบ่อน้ำ
 13. ด้านหลังเตา อย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
 14. ห้องครัวและเตาไฟ ไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะทำให้ไม่มีทรัพย์สินเก็บ
 15. ตัวเตาในบ้าน อย่าให้คนนอกบ้านเห็น จะไม่เหลือเงินเก็บ
 16. หน้าเตาไฟ หันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะดี จะเป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูก รหัสราศีทิศของ เจ้าของบ้านด้วย
 17. ไม่ควรตั้งเตา ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตา ให้ถูกโฉลกรหัสราศี ของเจ้าของบ้าน
 18. ท่อน้ำอยู่ใต้เตา ไม่ดี เพราะน้ำกับไฟ เป็นศัตรูกัน

8 ข้อที่ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว
 1. ห้องครัวที่ดี บ้านสวย ควรมีการระบายอากาศ และแสงสว่าง เพียงพอ
 2. ห้องครัวไม่ควรตั้ง อยู่เหนือบ่อน้ำเสีย หรือบ่อเก็บน้ำ
 3. ห้องครัวไม่ควรอยู่ ในตำแหน่ง ที่ลมแรงพัดผ่าน
 4. ห้องครัวไม่ควรตั้ง ตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชค ของบ้าน
 5. หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ห้องครัวไม่ควร อยู่ใต้ห้องน้ำ และห้องนอน
 6. ระดับพื้นครัว และห้องอาหารควร อยู่ในระดับเดียวกัน
 7. หลังคาห้องครัวไม่ควรเปิด-ปิดได้
 8. ปล่องระบายควัน ไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น

วิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว

สำหรับ การจัดวางตำแหน่ง เตาไฟและตำแหน่งห้องครัว มีผล ต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยใน บ้าน หากจัดวาง ได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

feng shui kitchen

ห้องครัวก็ย่อมส่งผล ให้มั่งคั่งร่ำรวย และโชคดี แต่ถ้าหากบ้านไหน มีข้อจำกัดในการจัดวางตำแหน่งเตาไฟ และตำแหน่งห้องครัว ลองมาดูตัวอย่างวิธี แก้ฮวงจุ้ยห้องครัว สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

1. ห้องครัวอยู่ติดห้องน้ำ ใกล้ห้องน้ำ

ปิดประตูห้องน้ำ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ไว้เพื่อไม่ให้พลังงานดีไหลออก หมั่นรักษาความสะอาดเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานดี

2. ประตูห้องครัวและห้องน้ำหันหน้าชนกัน

ทาสีผนังของทั้งสอง บ้านสองชั้น ห้องให้แตกต่างกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ของแต่ละส่วนให้ชัดเจน

3. ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอน

ติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้ฝ้าเพดาน บ้านแฝด ระหว่างห้องครัวด้านล่าง และห้องนอนที่อยู่ชั้นบน เพราะหากตำแหน่งตรงกันจะทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติจากพลังหยาง

feng shui kitchen

4. ห้องครัวมีเนื้อที่จำกัดในการตั้งเตาไฟ

บ้านที่มีเนื้อที่จำกัด ตั้งเตาไฟติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ซึ่งผิดหลักฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดี ให้นำธาตุไม้ ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่กลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟมาคั่นไว้ เช่น นำต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ มาจัดวางคั่นกลางระหว่างพื้นที่สองส่วนนี้ จะช่วยปรับสมดุล และลดพลังพิฆาตระหว่างสองธาตุได้

สรุปวิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว

ตำแหน่งห้องครัววิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว
ห้องครัวอยู่ติดห้องน้ำ ใกล้ห้องน้ำปิดประตูห้องน้ำ หมั่นรักษาความสะอาด
ประตูห้องครัวและห้องน้ำหันหน้าชนกันทาสีผนังของทั้งสองห้องให้แตกต่างกัน
ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอนติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้ฝ้าเพดาน
ตั้งเตาไฟติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชามนำต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ มาคั่นกลาง

เทคนิคการเลือกใช้จานชามให้ดี ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

โดยการเลือกจานชาม นอกจากเลือกแบบที่ใช้บ่อย โดยคำนึงถึงสี และรูปทรงที่ชอบแล้ว ควรเป็นจานชาม ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

feng shui kitchen

โดยเป็นรูปแบบทรงกลม สีขาว เนื่องจากตามฮวงจุ้ยแล้ว ทรงกลม สีขาว เป็นสัญลักษณ์ ความเปี่ยมล้นอุดมสมบูรณ์ มีความสมดุลหยินหยาง

พลังงานที่ดีหมุนเวียน บ้านจัดสรร และการใช้จานชามสีขาว ก็ยังช่วยให้เห็น สิ่งสกปรก ทำความสะอาดได้ ง่ายอีกด้วย

และสุดท้ายนี้ บ้านหรู ไม่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น ที่ต้องคำนึง ถึงการจัดตั้งเตาและตำแหน่ง ห้องครัวให้ถูกหลัก สำหรับร้านค้า ก็ควรตั้งเตา ให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า ด้วยเช่นกัน เนื่องจากฮวงจุ้ย ห้องครัวเป็นหนึ่งใน 3 สิ่งที่ซินแสจำนวนมาก ให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่อง ในห้องครัวนั่นเอง


อ่านบทความที่น่าสนใจ : คู่มือเลือกสีบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa